Hos Tømrer- og snedkermester Søren Helweg har vi mange års erfaring med renovering af bygninger.<br>

Hos Tømrer- og snedkermester Søren Helweg har vi mange års erfaring med renovering af bygninger.

Vand-, Råd- og Svampeskader

Vandskader:
Vandskader er en af de mest udbredte gener for husejere herhjemme, og Danmark har gennem de senere år været ramt at skybrud med mange vandskader til følge.

Det er vigtigt at tage aktion hurtigt, hvis du opdager en vandskade i dit hjem, da du ellers risikerer, at den bliver til en fugtskade som på kort tid kan udvikle skimmelsvamp.

Hvad enten det drejer sig om en lækage eller en større oversvømmelse, som har forårsaget skaden, har Tømrer- og snedkermester Søren Helweg mange års ekspertise i begrænsning og håndtering af skaderne.

Ring nu og få en uforpligtende vurdering af en ekspert hos os.

Råd- og svampeskader:
Hos Tømrer- og snedkermester Søren Helweg har vi mange års erfaring med renovering af bygninger, der er blevet ramt af svamp.

Indledningsvis undersøger vi trækonstruktionernes tilstand, og vi kan hurtigt vurdere skadens omfang og give dig et tilbud på, hvad en renovering prismæssigt vil ligge på. I nogle tilfælde kan det være nok med en mindre ombygning eller sågar udskiftning af materialer.

Da man kan risikere, at skimmelsvampen med tiden vil vende tilbage, er det vigtigt med det samme at fastslå årsagen til skaden.

I mange tilfælde kan fugtkilden vise sig at stamme fra en vandskade men årsagen kan også findes i manglende udluftning. Det anbefales, at man altid lufter grundigt ud i sit hus hvilket, udover at forebygge vand- og fugtskader, også giver et godt indeklima med medfølgende bedre livskvalitet.

Ring nu og få en specialist ud for at vurdere din svampeskade.